CBD kontra THC- ogień zwalczaj ogniem!

CBD kontra THC- ogień zwalczaj ogniem!

Ogień zwalczaj ogniem? Okazuje się, że to stwierdzenie w przypadku nałogowego korzystania z marihuany jest prawdziwe. Pod koniec lipca 2020 roku brytyjscy naukowcy z University College London na łamach Lancet Psychiatry opublikowali wyniki pierwszych randomizowanych testów klinicznych.  Badania jednoznacznie wykazali, że stosowanie CBD jest skuteczną metodą w walce z uzależnieniem od tetrahydrokannabinolu.

Początkowo w badaniu finansowanym przez MRC (Medical Research Council) udział wzięły 82 osoby uzależnione od marihuany w stopniu od umiarkowanego do poważnego. Testy trwały cztery tygodnie, jednak uzależnieni byli pod stałą obserwacją, aż do sześciu miesięcy po zakończeniu badania. Zadaniem naukowców było znalezienie bezpiecznej, a przy tym skutecznej dawki.  Badani zobligowani byli do samodzielnego sporządzania raportów, w których przedstawiali ilość spożytej marihuany. W pierwszej fazie testów badacze testowali trzy dawki CBD, kolejno- 200, 400 i 800 mg, porównując ich działanie z placebo. Po pierwszych próbach okazało się jednak, że dawka rzędu 200 mg jest zbyt niska. Z racji tego w kolejnej fazie badań używano tylko dwóch wyższych dawek, a przy tym włączono do testów kolejne 34 osoby. Na zakończenie testów okazało się, że obie dawki dają podobne rezultaty i w porównaniu do grupy, której podawano placebo, poziom THC w moczu znacząco zmalał, a czas abstynencji się wydłużył. Z całej grupy kontrolnej aż 94% ochotników zakończyło badanie z sukcesem.

Tom Freeman, jeden z głównych badaczy oraz dyrektor ds. Uzależnień i Zdrowia Psychicznego na wydziale Psychologii Uniwersytetu w Bath wyjaśnia:

„Wyniki naszego badania otwierają nową strategię terapeutyczną do zarządzania problematycznym używaniem konopi indyjskich w warunkach klinicznych. Jak podkreślamy, CBD w codziennych doustnych dawkach może potencjalnie zaspokoić znaczną i obecnie niezaspokojoną potrzebę kliniczną leczenia farmakologicznego zaburzeń związanych z używaniem THC. Chociaż może wydawać się sprzeczne z intuicją, aby traktować problematyczne używanie konopi za pomocą CBD – składowej części rośliny konopi – THC i CBD mają kontrastowy wpływ na nasz własny endogenny system kannabinoidowy. W przeciwieństwie do THC, CBD nie wywołuje odurzających, ani satysfakcjonujących efektów i wykazuje potencjał w leczeniu kilku innych chorób. ”

Obecnie konopie indyjskie są jednym z najczęściej stosowanych środków odurzających w Europie. Coraz większe stężenie THC w konopiach powoduje liczniejsze występowanie psychoz u osób uzależnionych. W ciągu 10 lat liczba osób, które rozpoczęły leczenie, wzrosła o 76%. Mimo to, nadal nie powstała żadna skuteczna farmakoterapia, która mogłaby pomóc w rzucaniu palenia. Badanie przeprowadzone przez brytyjskich naukowców uzupełnia wyniki wcześniej przeprowadzanych testów i potwierdza, że CBD może być obiecującą strategią leczenia.

Źródło:
GeekWeek.pl/University of Bath

Close Menu