WHO w sprawie CBD

WHO w sprawie CBD

Pozytywne wieści docierają ze Świata w kwestiach konopnych. WHO po ponad 60 latach zmieniła swoje stanowisko w sprawie CBD i uznała kannabidiol za związek bezpieczny do spożywania przez ludzi.

Od dawna spekulowano, że Światowa Organizacja Zdrowia rewiduje swoje poglądy na temat konopi oraz zawartych w nich związków organicznych (w tym min. CBD oraz THC). W ciągu ostatnich trzech lat w trakcie posiedzeń Komisji Eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnień (ECDD) przedstawiano wyniki prac dotyczące leczniczych właściwości Cannabis Sativa L (konopi siewnej). Natomiast w sierpniu 2018 roku rozpoczęto działania mające na celu zmiany w zapisach rekomendacji. Prace zostały jednak przerwane, a do tematu powrócono dopiero w styczniu 2019 roku, co zgodnie z informacjami podanymi przez WHO, było spowodowane chęcią dania ekspertom większej ilości czasu na dokładniejsze przeanalizowanie wyników badań.

Zwolenników wykorzystania konopi do celów medycznych, jednoznaczne i odważne stanowisko WHO  napawa nadzieją na zmiany w regulacjach prawnych odnoszących się do cannabisu.

Przygotowany przez WHO raport podzielono na dziewiętnaście rozdziałów, z których wyróżnić można cztery najważniejsze kategorie:

  • charakterystyka i klasyfikacja CBD jako substancji chemicznej;

  • zastosowanie CBD w medycynie;

  • zastosowanie CBD w innych obszarach życia;

  • kwestie prawne.

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak „przesunięć” preparatów konopnych do łagodniejszych kategorii w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych. Dotychczas były one klasyfikowane w najbardziej restrykcyjnej- IV grupie i stawiane na równi z heroiną.

Obecnie THC i leki na nim oparte przesunięte zostają do grupy I-N, czyli grupy substancji, które mogą być stosowane w celach medycznych, naukowych i przemysłowych. Ekstrakty i tynktury konopne (w tym CBD) całkowicie znikają z listy środków odurzających i substancji psychotropowych. Dodatkowo środki z ilością poniżej 0,2% THC nie będą podlegały kontrolom międzynarodowym, dzięki czemu dostęp do konopi w celach medycznych będzie znacząco ułatwiony, a przy tym bezpieczny i legalny.

W raporcie zaznaczono, że CBD, w przeciwieństwie do THC, nie uzależnia i nie niesie ze sobą negatywnych skutków społecznych, przez co może stanowić element terapii i leczeniu wielu chorób. Ponadto, najlepsze działanie kannabidiolu wykazano w leczeniu epilepsji, gdzie ilość napadów u chorych stosujących preparaty konopne znacząco zmalała lub całkowicie zniknęła. Wspomnieć należy jednak, że CBD było tutaj produktem wspomagającym inne leki. Przykładem chorób, w których również wykazano wysoką skuteczność, były: choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienie rozsiane, nowotwory oraz depresja, psychozy, stany lękowe i bezsenność. Badania wskazują ponadto, że CBD przynosi ulgę przy silnych bólach, w tym również tych na tle neuropatycznym.

Badano także kwestie dawkowania CBD, jak również możliwość jego ewentualnego przedawkowania. Autorzy raportu zaznaczają, że przedawkowanie kannabidiolu jest bardzo trudne, ale możliwe.

Potwierdzają to testy na małpach, u których dawki przekraczały 30 mg podawanych codziennie przez ponad 90 dni lub 150 mg na kilogram masy ciała. Dla człowieka optymalna dawka nie została jeszcze wyznaczona. Jednak możliwe dawkowanie, które wynika z badań, waha się w granicach od 100 do 800 mg (dla zobrazowania- zapotrzebowanie na witaminę C u osoby dorosłeś to od 100 do 1000 mg przyjętych łącznie w ciągu dnia.)  na kilogram masy ciała przyjętych łącznie w ciągu 24 godzin.

Mimo jednoznacznych argumentów wskazujących na swoje lecznicze działanie CBD nadal nie zostało wpisane na listę podstawowych leków WHO. Wynika to z wątpliwości natury politycznej i społecznej, które opóźniają wiele procesów badawczych. Problemem jest także sklasyfikowanie CBD jako leku, ponieważ dzięki swojemu holistycznemu wpływowi na organizm, nie zachowuje się on jak inne, znane nam lecznicze związki chemiczne.

Pozytywny wpływ na zmiany w tym obszarze może mieć stanowisko FDA (Food and Drug Administration), która w 2018 roku zatwierdziła Epidiolex – lek na bazie CBD, jako środek do leczenia epilepsji u dzieci.

Dzięki zaangażowaniu w sprawę wielu organizacji społecznych możemy liczyć na napływ kolejnych pozytywnych informacji w kwestii zmian rekomendacji WHO. Ogromną rolę w zmianach odegrał bowiem FAAAT  (For Alternative Approaches to Addiction, Think & do tank), międzynarodowa organizacja zajmująca się wspieraniem i badaniami w sprawach uzależnień, oraz narkotyków. która nadzorowała poprawność, obiektywność i dokładność materiałów, wydawanych przez WHO, zapowiadając jednocześnie swój dalszy wkład w działania nad zmianami w zapisach rekomendacji. Kwestia ta zostanie ponownie poruszona na 63. Komisji Narkotykowej Narodów Zjednoczonych, która będzie miała miejsce 4 grudnia 2020 roku.

Należy mieć nadzieję, że za WHO i FAAAT podążą inne organizacje, m.in.  Międzynarodowa Rada Kontroli Środków Odurzających (INCB), Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), czy Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Kenzi Riboulet-Zemouli, szef działu badań FAAAT:
“Decyzja WHO to najlepsze, na co mogliśmy liczyć. Mamy do czynienia z początkiem nowego rozdziału w międzynarodowej polityce konopnej, zwrotu w kierunku polityk opartych na dowodach naukowych i zorientowanych na dobro pacjentów.”

Słowem podsumowania – obecny status CBD w klasyfikacji WHO powinien zachęcić państwa członkowskie ONZ do zmiany negatywnego nastawienia w kwestii tych wyjątkowych roślin. Niezaprzeczalnie jest to zwycięstwo faktów naukowych nad niepoprawnymi uprzedzeniami natury politycznej,  utożsamiającymi konopie jedynie z substancją narkotyczną. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie spodziewać się możemy wielu zmian w przepisach i reformach prawnych regulujących dostępność i legalność produktów konopnych.

Bibliografia:
https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Cannabis-and-cannabis-resin.pdf?ua=1
https://www.who.int/news-room/detail/03-04-2019-WHO-endorses-decisions-Expert-Committee-on-cannabis-and-other-substances
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/cannabidiol-(compound-of-cannabis)
https://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331486/9789240001848-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251056/9789241510240-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://faaat.net/

 

Close Menu